Wat is sudoku - 1001Sudoku.nl

Sudoku Spellen

Op deze site zijn de beste Sudoku spellen verzameld. Je vindt hier onder andere de traditionele sudoku, Flash Sudoku, Multiplayer Sudoku en nog veel meer Sudoku spelletjes.

Wat is sudoku?

Een sudoku is een puzzel van negen bij negen vakjes met een klein aantal reeds ingevulde enkelvoudige cijfers. De kunst is de overige vakjes ook in te vullen op zo'n manier dat in elke horizontale lijn en in elke verticale kolom de cijfers 1 tot en met 9 1 keer voorkomen. Bovendien is de puzzel onderverdeeld in negen blokjes van drie bij drie, die elk ook weer eenmaal de cijfers 1 tot en met 9 moeten bevatten.


In tegenstelling tot veel andere puzzels zijn sudoku's op te lossen door iedereen die bereid is zijn hersens enige tijd geconcentreerd te gebruiken en systematisch na te denken. Ook is het niet vereist enige wiskundige kennis te hebben, aangezien de symbolen geen betekenis hebben, behalve dat ze verschillend zijn. Andere symbolen kunnen ook.

Moeilijkheidsgraad

De moeilijkheidsgraad van een opgave is in tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt niet echt afhankelijk van het aantal reeds ingevulde cijfers. Een opgave met 19 gegevens kan heel eenvoudig zijn en een met 36 gegevens heel moeilijk. (Bij het willekeurig genereren van opgaven met 19 gegevens, lijkt het aantal moeilijke puzzels zelfs een beetje lager dan dat bij 24 gegevens.) Er zijn sudoku's bekend met 17 gegevens (en een unieke oplossing), maar tot dusver niet met 16 gegevens.

Maken van sudoku's

Bij het maken van een opgave moet het computerprogramma eerst een oplossing genereren d.m.v. willekeurige verdelingen van de 9 cijfers en toetsing van de rij-kolom-blok-compatibiliteit. Zodra een nieuwe oplossing is gevonden, moet ze omgezet worden naar een opgave door er (eveneens willekeurig) een aantal cijfers van vrij te geven. Het computerprogramma moet dan nagaan of de vrijgegeven cijfers een eenduidige oplossing toelaten. Is dat niet het geval, dan kan een bijkomend cijfer vrijgegeven worden (en telkens weer een volgend), tot de puzzel eenduidig oplosbaar is. Computerprogramma's die een uitgekiende oplossingsstrategie gebruiken, zijn derhalve in staat moeilijker puzzels te produceren, want zij moeten minder snel een cijfer vrijgeven. Zo komt het voor dat puzzels met slechts 25 of occasioneel zelfs 24 vrijgegeven cijfers geproduceerd kunnen worden. Maar al bij al kunnen die soms minder moeilijk zijn dan een 26-cijfer-combinatie, omdat daar toevallig redundante vrijgevingen zijn.Bron: Wikipedia.

Bubble Shooter